Hỗ trợ khách hàng

Tin tức nổi bật

 • Quy chế bảo vệ thông tin cá nhân

  Quy chế bảo vệ thông tin cá nhân

  (09:01:00 AM 05/08/2017)

  Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Santhuongmaihangthat.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Santhuongmaihangthat.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Santhuongmaihangthat.vn liên...

 • Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

  Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

  (08:26:58 AM 05/08/2017)

  Thông tin cá nhân của thành viên trên Santhuongmaihangthat.vn được Santhuongmaihangthat.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Santhuongmaihangthat.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp...

 • Cơ chế giải quyết tranh chấp

  Cơ chế giải quyết tranh chấp

  (08:08:58 AM 05/08/2017)

  Santhuongmaihangthat.vn và người bán có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại website Santhuongmaihangthat.vn.

 • Các câu hỏi thường gặp

  Các câu hỏi thường gặp

  (08:50:57 AM 05/08/2017)

 • Hướng dẫn mua hàng

  Hướng dẫn mua hàng

  (08:37:56 AM 05/08/2017)

Copyright © 2017 Viện công nghệ chống làm giả. All rights reserved