Hỗ trợ khách hàng

Quy chế bảo vệ thông tin cá nhân

09:01 05/08/2017

1.    Mục đích và phạm vi thu thập
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Santhuongmaihangthat.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Santhuongmaihangthat.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Santhuongmaihangthat.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Santhuongmaihangthat.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.


2.    Phạm vi sử dụng thông tin
Sàn giao dịch TMĐT Santhuongmaihangthat.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
-    Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
-    Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT Santhuongmaihangthat.vn;
-    Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
-    Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
-    Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Santhuongmaihangthat.vn.
-    Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Santhuongmaihangthat.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.


3.    Thời gian lưu trữ thông tin
-    Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Santhuongmaihangthat.vn.


4.    Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

•    Viện công nghệ chống làm giả
•    Trụ sở chính: số 930, đường Trương Định, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội
•    Email: Lienhe@santhuongmaihangthat.vn


5.    Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
-    Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Santhuongmaihangthat.vn thực hiện việc này.
-    Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Santhuongmaihangthat.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Santhuongmaihangthat.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
Email : Lienhe@santhuongmaihangthat.vn

Copyright © 2017 Viện công nghệ chống làm giả. All rights reserved